Muksujudo | Peruskurssi | Juniorit | Aikuiset

Muksujudo - Kurssilla vielä tilaa! Ensimmäinen kerta syksyllä torstaina 13.8.2020 klo 17.15

Muksujudo seurassamme: Pyrimme pitämään muksujudo kurssin koon koko ajan noin 15 lapsen suuruisena. Näin ollen muksujudon voi aloittaa milloin tahansa vuoden aikana. Eli kannattaa asiasta tiedustella Marjaana Ravonmaalta. Muksujudo-ryhmän kurssimaksu on 140€ syyskaudelta ja 140€ kevätkaudelta, lisäksi judoliiton jäsenmaksu 41€ koko vuodelta. Maksulomakkeet jaetaan salilla syyskuun aikana. Maksun suorittamisen jälkeen lapsenne kirjataan seuran jäseneksi ja sportti-rekisteriin. Näin lapsenne on vakuutettu harjoitusten ajan ja hänelle alkaa tulla kotiin Judoliiton Ippon-lehti.

Muksujudon idea: Muksujudo on Suomen Judoliiton kehittämä erinomainen liikuntamuoto 5-6 -vuotiaan lapsen fyysisen kehityksen ja perusliikkumisen tukemiselle. Tavoitteena on kehittää lapsen liikunnallisia valmiuksia, sosiaalisia taitoja sekä ajattelua. Muksujudon lähtökohtana on lapsen innostaminen monipuoliseen liikuntaan. Muksujudossa huomioidaan lapsen kehityksen kulku sekä erilaisten taitojen oppimisen herkkyyskaudet. Opettamisen lähtökohtana on lapsi, joten pelit ja leikit ovat oppimisen tehokkaimmat menetelmät.
Muksujudon yhtenä osa-alueena on omaan kehoon tutustuminen. Tavoitteena on, että lapsi oppii hallitsemaan kehonsa paikallaan ja liikkeessä. Muksujudon toisena osa- alueena ovat perusliikkeet. Perusliikkeet ovat taitoja, jota ihminen tarvitsee päivittäin liikkuessaan paikasta toiseen ja käsitellessään erilaisia välineitä. Perusliikkeiden osaaminen on pohja lajitaitojen oppimiselle.

Judon osuus: Muksujudossa opetellaan judotaidoista vastustajan hallitsemista matossa, kaatumista sekä muutamia yksinkertaisempia heittoja. Judon avulla lapsi oppii kunnioittamaan muita ja toimimaan niin parin kanssa kuin ryhmässäkin.

Harjoitusaika (paikka Ruukintie 3, Pääsisäänkäynti):
Muksujudo Torstaisin klo 17:15-18:00